www.dilerzycia.pl

www.dilerzycia.pl

We  wszystkich  odmianach lini MORE są  separowane  kwasy  tłuszczowe. Część produktów serii zawiera ziarna oraz pestki całkowicie nieznane w Europie, ale posiadające wyjątkowe właściwości lecznicze.

Surowce te pochodzą z Afryki oraz Ameryki Południowej. W każdym MORE bilans Omega-3 w stosunku do Omega-6 waha się na poziomie 1,1/1 –1,3/1-na korzyść Omega-3, a więc w każdym przypadku jest korzystny. Zastosowano również olej Kokosowy, aby było maksymalnie dużo kwasów tłuszczowych o średniej długości łańcucha.

Rate this article ( 0 Vote )